Mustafa Dönmez

Merhaba ben Mustafa, Mersin Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans öğrencisiyim. Dolayısıyla bu süreçte yazdığım yazıları sizinle de paylaşmak için buradayım.
Mail Adresi: mstfdnmzz5@gmail.com

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
26 Haz, 2023

İdeolojilerin Sonu, Tarihin Sonu ve Medeniyetler Çatışması

Daniel Bell’de İdeolojilerin Sonu Tezi “İdeolojinin sonu” tezi ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme…

9 Tem, 2021

Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişim Sürecini Belirleyen Unsurların İncelenmesi

1.GİRİŞ Bulunduğumuz çağın son on yıllık göç istatistiklerine bakıldığında bireyler kendi iradeleri dışında göç etmeye…

14 Haz, 2021

Askeri ve Siyasi Bir Elit Olarak Mustafa Kemal Atatürk

1.GİRİŞ Tarih boyunca insanların topluluk kurmaları ve bunu organize bir şekilde örgütlemeleri daima problem olmuştur.…

16 May, 2021

Bilimsel Araştırma Süreci: Başlıca Akıl Yürütme Türleri

GİRİŞ Bilimsel bilgi, teorik bilgi ve ampirik bilginin birlikteliğinden doğar (Arslan, 2019: 55). Diğer bir…

10 Şub, 2021

Bir Meslek Olarak Bilim

GİRİŞ David Benjamin Resnik tarafından kalem alınan “Bilim Etiği” kitabı, sekiz bölümden oluşmaktadır. Resnik bu…

7 Şub, 2021

Richard Sennett’in Toplumsal Değişme Anlayışı

GİRİŞ Richard Sennett 1943 yılında ABD’nin Chicago kentinde doğmuştur. Harvard Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi mezunu…

28 Oca, 2021

Pilli Bebeklerin Aktör İlişkilerağı Kuramı Üzerinden Betimlenmesi

1.GİRİŞ Sağlık olgusu, toplumun devamlılığını (Bingöl ve Cirhinlioğlu, 2018: 386) ve toplumsal ilişkilerin sürecini etkileyen…

20 Ara, 2020

Gezi Hareketi’nde Popüler Olan Müziklerin İncelenmesi

1KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Toplumsal Hareketler “Literatürde kabul gören ortak tanıma göre toplumsal hareketler; birbirleriyle dayanışan,…

14 Ara, 2020

Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf Analizi

Giriş Guy Standing, 2016 yılında Paraguay’da yaptığı TEDx konuşmasında iyi bir dünya yaratmak için “prekaryanın”…

26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid…

6 Kas, 2020

Beyaz Show’un Popüler Kültür Olarak İncelenmesi

Öz Bu çalışma yazınında bir popüler kültür nesnesi olan “Beyaz Show” incelenmiştir. Reality-Talk Show programlarından…

17 Haz, 2020

Beck, Giddens ve Baudrillard’ın Modernlik Anlayışından Pandemi Tartışması

ÖZ: Pandemi üzerine hazırlanan bu yayın, modernite tartışmaları bağlamında ele alınmıştır. Ulrich Beck, Anthony Giddesn…

28 May, 2020

George Floyd Olayı, Irkçılık Karşıtı Harekete Dönüşür Mü?

Toplumsal hareketler, özünde kolektif birlikteliğin ortak amaçlar üzerinde bir araya gelip, ortak hedefe yönelik mücadelesine…

17 May, 2020

Modern Bilginin Doğuşu Ve Yıkılışı

Modern bilgi yapılarının doğuşunda ve yıkılışında, etkili olan pek çok olay ve düşünce akımı söz…

16 May, 2020

Toplumsalın Zoomlanması

Zoom kavramının Türkçe karşılığı büyütmek, yakınlaştırmak, kadraja almak vb. gibi anlamlara gelir. Daha çok sinema…

17 Haz, 2020

Beck, Giddens ve Baudrillard’ın Modernlik Anlayışından Pandemi Tartışması

ÖZ: Pandemi üzerine hazırlanan bu yayın, modernite tartışmaları bağlamında ele alınmıştır. Ulrich Beck, Anthony Giddesn…

17 May, 2020

Modern Bilginin Doğuşu Ve Yıkılışı

Modern bilgi yapılarının doğuşunda ve yıkılışında, etkili olan pek çok olay ve düşünce akımı söz…

16 Mar, 2020

Weber’in Toplumsal Eylem Tipleri Bağlamında Koronavirüs Analizi

Daha önceki yayınlarda da bahsedildiği gibi, Koronavirüs’ün, temelde, bireysel ve toplumsal pek çok boyutu vardır.…

8 Mar, 2020

Behice Boran Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Behice Boran kimdir? Behice Boran sosyolojisi nedir? gibi sorular sosyoloji öğrencileri tarafından sıkça aranmakta. Bizlerde…