Perşembe, Temmuz 16, 2020

Mustafa Dönmez

35 Yayın
7 Yorum
Ben, Mustafa Dönmez. Mersin Üniversitesi Sosyoloji Lisans Öğrencisiyim. En büyük tutkum okumak. Çünkü okumak tecrübedir. Ve tecrübe de elde etmesi en zahmetli değerdir. En büyük hedefim sosyolojinin bir neferi olabilmek.

Algı Nedir? Kriminal Suriyeli Kimliği Analizi

ÖZ Bu yayın, Mersin Halkı’nın Suriyeli Sığınmacılara Dair Suç ve Suçluluk Algısı tez araştırmasının kavramlarından olan “Algı”nın açıklanmasını kapsar. Yayın içerisinde Algı, Algının Yönetilmesi ve...

Suriyelilere Dair Suç ve Suçluluk Algısı

ÖZ Bu yayın, Prof. Dr. Yaşar ERJEM ve Mustafa DÖNMEZ tarafından yapılan, Mersin Halkının Suriyelilere Dair Suç ve Suçluluk Algısı Bitirme Tezi’nin tartışma ve sonuç...

Beck, Giddens ve Baudrillard’ın Modernlik Anlayışından Pandemi Tartışması

ÖZ: Pandemi üzerine hazırlanan bu yayın, modernite tartışmaları bağlamında ele alınmıştır. Ulrich Beck, Anthony Giddesn ve Jean Baudrillard gibi düşünürlerin modernlik üzerine tezleri ekseninde pandemi...

Suç ve Göç İlişkisi

ÖZ Bu yayın "Mersin Halkının Suriyelilere Dair Suç ve Suçluluk Algısı" tez araştırmasından bir bölümdür. Tezin kavramsal çerçevesinde değinilen "Göç ve Suç İlişkisi", yayın için...

George Floyd Olayı, Irkçılık Karşıtı Harekete Dönüşür Mü?

Toplumsal hareketler, özünde kolektif birlikteliğin ortak amaçlar üzerinde bir araya gelip, ortak hedefe yönelik mücadelesine vurgu yapar. Toplumsal hareketlerin temelinde, yaşanan ya da yaşanması...

Mustafa Dönmez

35 Yayın
7 Yorum
Ben, Mustafa Dönmez. Mersin Üniversitesi Sosyoloji Lisans Öğrencisiyim. En büyük tutkum okumak. Çünkü okumak tecrübedir. Ve tecrübe de elde etmesi en zahmetli değerdir. En büyük hedefim sosyolojinin bir neferi olabilmek.