• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
10 Şub, 2021

Bir Meslek Olarak Bilim

GİRİŞ David Benjamin Resnik tarafından kalem alınan “Bilim Etiği” kitabı, sekiz bölümden oluşmaktadır. Resnik bu...

7 Şub, 2021

Richard Sennett’in Toplumsal Değişme Anlayışı

GİRİŞ Richard Sennett 1943 yılında ABD’nin Chicago kentinde doğmuştur. Harvard Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi mezunu...

1
28 Oca, 2021

Pilli Bebeklerin Aktör İlişkilerağı Kuramı Üzerinden Betimlenmesi

1.GİRİŞ Sağlık olgusu, toplumun devamlılığını (Bingöl ve Cirhinlioğlu, 2018: 386) ve toplumsal ilişkilerin sürecini etkileyen...

1
20 Ara, 2020

Gezi Hareketi’nde Popüler Olan Müziklerin İncelenmesi

1KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Toplumsal Hareketler “Literatürde kabul gören ortak tanıma göre toplumsal hareketler; birbirleriyle dayanışan,...

14 Ara, 2020

Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf Analizi

Giriş Guy Standing, 2016 yılında Paraguay’da yaptığı TEDx konuşmasında iyi bir dünya yaratmak için “prekaryanın”...

2
26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid...

1
6 Kas, 2020

Beyaz Show’un Popüler Kültür Olarak İncelenmesi

Öz Bu çalışma yazınında bir popüler kültür nesnesi olan “Beyaz Show” incelenmiştir. Reality-Talk Show programlarından...

1
17 Haz, 2020

Beck, Giddens ve Baudrillard’ın Modernlik Anlayışından Pandemi Tartışması

ÖZ: Pandemi üzerine hazırlanan bu yayın, modernite tartışmaları bağlamında ele alınmıştır. Ulrich Beck, Anthony Giddesn...

28 May, 2020

George Floyd Olayı, Irkçılık Karşıtı Harekete Dönüşür Mü?

Toplumsal hareketler, özünde kolektif birlikteliğin ortak amaçlar üzerinde bir araya gelip, ortak hedefe yönelik mücadelesine...

1
17 May, 2020

Modern Bilginin Doğuşu Ve Yıkılışı

Modern bilgi yapılarının doğuşunda ve yıkılışında, etkili olan pek çok olay ve düşünce akımı söz...

16 May, 2020

Toplumsalın Zoomlanması

Zoom kavramının Türkçe karşılığı büyütmek, yakınlaştırmak, kadraja almak vb. gibi anlamlara gelir. Daha çok sinema...

29 Nis, 2020

İletişim nedir: Örnek olay

Bu çalışmada iletişim nedir, iletişim süreçlerinin özellikleri nelerdir, iletişim gereksinimleri nelerdir ve iletişim engelleri nelerdir,...

21 Nis, 2020

MEDYADA SUÇ KORKUSU VE KADIN

ÖZET     İnsanların birbirlerini etkilemeye başladığı ilk günden bu yana suç olgusu hep var oluştur....

14 Nis, 2020

Aile ve Çocuk Suçluluğu İlişkisi

ÖZET Çocuk, bir toplumun mirasını devralıp sürdürecek olan nesillerdir. Buna aracı olan kurum da ailedir....

9 Nis, 2020

Çankaya Kitabı Analizi

Bu yayında Çankaya kitabının özeti niteliğinde, Çankaya kitabının analizi yapılmıştır. Yazar, farklı dönemler (çocukluk, Kurtuluş...

2 Nis, 2020

Ahlak Üzerine Sosyolojik Tartışmalar

Tartışmanın seyri “Ahlak nedir?”, “Ahlak’ın kaynağı nedir?”, “Ahlak ve din ilişkisi”, “Sosyolojik olarak ahlak” ve...

1
16 Mar, 2020

Weber’in Toplumsal Eylem Tipleri Bağlamında Koronavirüs Analizi

Daha önceki yayınlarda da bahsedildiği gibi, Koronavirüs’ün, temelde, bireysel ve toplumsal pek çok boyutu vardır....

13 Mar, 2020

Koronavirüs Nedir? Sosyolojik Bağlamda Değerlendirme

Bu yayında Koronavirüs nedir? Sorusuna, sosyolojik bağlamda değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirmeler Sosyologer Whatsapp Grubu’ndan derlenmiştir....

1
8 Mar, 2020

Behice Boran Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Behice Boran kimdir? Behice Boran sosyolojisi nedir? gibi sorular sosyoloji öğrencileri tarafından sıkça aranmakta. Bizlerde...

5 Mar, 2020

TÜRKİYE’DE NAMUS SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME OLGUSUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ

GİRİŞ Çalışmanın Konusu, Önemi ve Amacı Çalışmamızın konusu Türkiye’de namus saikiyle adam öldürme suçlarının değerlendirilmesidir....

3 Mar, 2020

SUYU ARAYAN ADAM: Şevket Süreyya AYDEMİR

  Bir aydın olarak Şevket Süreyya Aydemir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Cumhuriyet Türkiye’sine geçişte yaşadığı...

2 Mar, 2020

Mitolojiden Toplumsal Gerçekliğe: Loki’nin Yükselişi

Aslında başlık “Balder’ın Düşüşü” de olabilirdi. Ancak düşüş kavramından ziyade yükseliş kavramı bu yazıyı daha...

29 Şub, 2020

Suriyeliler’in Göç Hareketine Gündem Paralelinde Bir Bakış

İki dere bir arada kaldık. Ne yardan geçiliyor ne de serden. Üzüntüyle izliyorum ana akım...

1
28 Şub, 2020

Zygmunt Bauman Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Zygmunt Bauman kimdir? Zygmunt Bauman sosyolojisi nedir? gibi sorular sosyoloji öğrencileri tarafından sıkça aranmakta. Bizlerde istekleriniz...

28 Şub, 2020

Kitsch, Kitschleşme ve Toplumsal Değerlerin Kitschleşmesi

Bu yazıda kitsch nedir ve kitschleşme nedir, gibi kavramlar açıklandıktan sonra toplumsal değerlerin ve ilişkilerin...

28 Şub, 2020

Martin Eden Önerisi

İlk kitabımız Amerikalı yazar Jack London’dan “Martin Eden”. Kısa bir süre önce tesadüfen aldığım ve...

10 Oca, 2020

Sosyolojik Bağlamda Reklam Analizi

Reklam analizine başlamadan önce reklamda gördüğüm göstergelere değinmek istiyorum. Reklamı bulduğumda benim ilk gözüme çarpan...

24 Kas, 2019

ÇARMIHA GERİLMİŞ DUYGULARIMIZ

Yuval Noah Harari’nin “21. Yüzyıl İçin 21 Ders” adlı eserini okurken, dikkatimi çeken bir cümle...

14 Eyl, 2019

Türkiye’nin Demografik Dönüşümü

Türkiye’nin demografik yapısı, Türkiye’nin demografik özellikleri soruları Türk vatandaşları tarafından doğal olarak merak ediliyor. Türkiye...

11 Eyl, 2019

Şehvetiye Tarikatı Kitap İncelemesi

Son zamanlarda gündeme gelen Şehvetiye tarikatı kitabı, İsmail Saymaz ‘ın kalemi ile ortaya çıktı. Gündemde...

1
28 Nis, 2021

Feminizm ve Eşcinselliğin Ortaya Çıkışı, Geçirdiği Evreler ve Günümüzdeki Feminizm ve Eşcinsellik Akımlarının Karşılaştırılması

ÖZET Kadınların avcı-toplayıcı toplumdan günümüz toplumlarına kadar geçirdiği süreç de hep ezilen ve hor görülen...

2
13 Nis, 2021

Sosyal Medya Bağımlılığının Farklı Kuşaklar Üzerindeki Etkisi

ÖZ Tarih boyunca her kuşak mensubu, kendisinden sonra gelen kuşağa karşı eleştirel yaklaşımda bulunarak kuşaklar...

1
8 Nis, 2021

Sanat Sosyolojisi Nedir?

Sanat sosyolojisi, sosyolojinin, sanat ve toplum ilişkisini inceleyen bir alt dalıdır. Sanat, üretimi salt eser...

1
31 Mar, 2021

Gündelik Hayat Sosyolojisi Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

Gündelik Hayat Kavramı ‘Gündelik hayat’ kavramı, bir insanın gündelik olarak yaptığı, düşündüğü, hissettiği şeyleri içine...

2
7 Mar, 2021

Feminist Şehir Kitap Değerlendirmesi

Leslie Kern ‘‘Feminist Şehir’’ kitabını, şehirler ve kentlerin planı yapılırken erkeklerin merkeze alındığı düşüncesinden yola...

1
28 Oca, 2021

Pilli Bebeklerin Aktör İlişkilerağı Kuramı Üzerinden Betimlenmesi

1.GİRİŞ Sağlık olgusu, toplumun devamlılığını (Bingöl ve Cirhinlioğlu, 2018: 386) ve toplumsal ilişkilerin sürecini etkileyen...

2
2 Oca, 2021

Yüksek lisans nedir? Nasıl Yapılır? 11 Öneri

Yüksek Lisans, lisans eğitimini bitirdikten sonra akademik kariyer yapmayı düşünen kişilerin başvurduğu bir eğitimdir. Uzmanlaşmak...

1
20 Ara, 2020

Gezi Hareketi’nde Popüler Olan Müziklerin İncelenmesi

1KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Toplumsal Hareketler “Literatürde kabul gören ortak tanıma göre toplumsal hareketler; birbirleriyle dayanışan,...

2
26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid...

1
25 Kas, 2020

Kadına Şiddeti “Haberleştirmek”

Kadına yönelik şiddet, Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nin birinci maddesinde “ister kamusal isterse...