• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
10 Şub, 2021

Bir Meslek Olarak Bilim

GİRİŞ David Benjamin Resnik tarafından kalem alınan “Bilim Etiği” kitabı, sekiz bölümden oluşmaktadır. Resnik bu...

7 Şub, 2021

Richard Sennett’in Toplumsal Değişme Anlayışı

GİRİŞ Richard Sennett 1943 yılında ABD’nin Chicago kentinde doğmuştur. Harvard Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi mezunu...

1
28 Oca, 2021

Pilli Bebeklerin Aktör İlişkilerağı Kuramı Üzerinden Betimlenmesi

1.GİRİŞ Sağlık olgusu, toplumun devamlılığını (Bingöl ve Cirhinlioğlu, 2018: 386) ve toplumsal ilişkilerin sürecini etkileyen...

1
20 Ara, 2020

Gezi Hareketi’nde Popüler Olan Müziklerin İncelenmesi

1KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Toplumsal Hareketler “Literatürde kabul gören ortak tanıma göre toplumsal hareketler; birbirleriyle dayanışan,...

14 Ara, 2020

Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf Analizi

Giriş Guy Standing, 2016 yılında Paraguay’da yaptığı TEDx konuşmasında iyi bir dünya yaratmak için “prekaryanın”...

2
26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid...

1
6 Kas, 2020

Beyaz Show’un Popüler Kültür Olarak İncelenmesi

Öz Bu çalışma yazınında bir popüler kültür nesnesi olan “Beyaz Show” incelenmiştir. Reality-Talk Show programlarından...

1
17 Haz, 2020

Beck, Giddens ve Baudrillard’ın Modernlik Anlayışından Pandemi Tartışması

ÖZ: Pandemi üzerine hazırlanan bu yayın, modernite tartışmaları bağlamında ele alınmıştır. Ulrich Beck, Anthony Giddesn...

28 May, 2020

George Floyd Olayı, Irkçılık Karşıtı Harekete Dönüşür Mü?

Toplumsal hareketler, özünde kolektif birlikteliğin ortak amaçlar üzerinde bir araya gelip, ortak hedefe yönelik mücadelesine...

1
17 May, 2020

Modern Bilginin Doğuşu Ve Yıkılışı

Modern bilgi yapılarının doğuşunda ve yıkılışında, etkili olan pek çok olay ve düşünce akımı söz...

16 May, 2020

Toplumsalın Zoomlanması

Zoom kavramının Türkçe karşılığı büyütmek, yakınlaştırmak, kadraja almak vb. gibi anlamlara gelir. Daha çok sinema...

29 Nis, 2020

İletişim nedir: Örnek olay

Bu çalışmada iletişim nedir, iletişim süreçlerinin özellikleri nelerdir, iletişim gereksinimleri nelerdir ve iletişim engelleri nelerdir,...

21 Nis, 2020

MEDYADA SUÇ KORKUSU VE KADIN

ÖZET     İnsanların birbirlerini etkilemeye başladığı ilk günden bu yana suç olgusu hep var oluştur....

14 Nis, 2020

Aile ve Çocuk Suçluluğu İlişkisi

ÖZET Çocuk, bir toplumun mirasını devralıp sürdürecek olan nesillerdir. Buna aracı olan kurum da ailedir....

9 Nis, 2020

Çankaya Kitabı Analizi

Bu yayında Çankaya kitabının özeti niteliğinde, Çankaya kitabının analizi yapılmıştır. Yazar, farklı dönemler (çocukluk, Kurtuluş...

2 Nis, 2020

Ahlak Üzerine Sosyolojik Tartışmalar

Tartışmanın seyri “Ahlak nedir?”, “Ahlak’ın kaynağı nedir?”, “Ahlak ve din ilişkisi”, “Sosyolojik olarak ahlak” ve...

1
16 Mar, 2020

Weber’in Toplumsal Eylem Tipleri Bağlamında Koronavirüs Analizi

Daha önceki yayınlarda da bahsedildiği gibi, Koronavirüs’ün, temelde, bireysel ve toplumsal pek çok boyutu vardır....

13 Mar, 2020

Koronavirüs Nedir? Sosyolojik Bağlamda Değerlendirme

Bu yayında Koronavirüs nedir? Sorusuna, sosyolojik bağlamda değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirmeler Sosyologer Whatsapp Grubu’ndan derlenmiştir....

1
8 Mar, 2020

Behice Boran Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Behice Boran kimdir? Behice Boran sosyolojisi nedir? gibi sorular sosyoloji öğrencileri tarafından sıkça aranmakta. Bizlerde...

5 Mar, 2020

TÜRKİYE’DE NAMUS SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME OLGUSUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ

GİRİŞ Çalışmanın Konusu, Önemi ve Amacı Çalışmamızın konusu Türkiye’de namus saikiyle adam öldürme suçlarının değerlendirilmesidir....

3 Mar, 2020

SUYU ARAYAN ADAM: Şevket Süreyya AYDEMİR

  Bir aydın olarak Şevket Süreyya Aydemir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Cumhuriyet Türkiye’sine geçişte yaşadığı...