• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
9 Tem, 2021

Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişim Sürecini Belirleyen Unsurların İncelenmesi

1.GİRİŞ Bulunduğumuz çağın son on yıllık göç istatistiklerine bakıldığında bireyler kendi iradeleri dışında göç etmeye...

14 Haz, 2021

Askeri ve Siyasi Bir Elit Olarak Mustafa Kemal Atatürk

1.GİRİŞ Tarih boyunca insanların topluluk kurmaları ve bunu organize bir şekilde örgütlemeleri daima problem olmuştur....

16 May, 2021

Bilimsel Araştırma Süreci: Başlıca Akıl Yürütme Türleri

GİRİŞ Bilimsel bilgi, teorik bilgi ve ampirik bilginin birlikteliğinden doğar (Arslan, 2019: 55). Diğer bir...

10 Şub, 2021

Bir Meslek Olarak Bilim

GİRİŞ David Benjamin Resnik tarafından kalem alınan “Bilim Etiği” kitabı, sekiz bölümden oluşmaktadır. Resnik bu...

7 Şub, 2021

Richard Sennett’in Toplumsal Değişme Anlayışı

GİRİŞ Richard Sennett 1943 yılında ABD’nin Chicago kentinde doğmuştur. Harvard Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi mezunu...

28 Oca, 2021

Pilli Bebeklerin Aktör İlişkilerağı Kuramı Üzerinden Betimlenmesi

1.GİRİŞ Sağlık olgusu, toplumun devamlılığını (Bingöl ve Cirhinlioğlu, 2018: 386) ve toplumsal ilişkilerin sürecini etkileyen...

20 Ara, 2020

Gezi Hareketi’nde Popüler Olan Müziklerin İncelenmesi

1KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Toplumsal Hareketler “Literatürde kabul gören ortak tanıma göre toplumsal hareketler; birbirleriyle dayanışan,...

14 Ara, 2020

Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf Analizi

Giriş Guy Standing, 2016 yılında Paraguay’da yaptığı TEDx konuşmasında iyi bir dünya yaratmak için “prekaryanın”...

26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid...

6 Kas, 2020

Beyaz Show’un Popüler Kültür Olarak İncelenmesi

Öz Bu çalışma yazınında bir popüler kültür nesnesi olan “Beyaz Show” incelenmiştir. Reality-Talk Show programlarından...

17 Haz, 2020

Beck, Giddens ve Baudrillard’ın Modernlik Anlayışından Pandemi Tartışması

ÖZ: Pandemi üzerine hazırlanan bu yayın, modernite tartışmaları bağlamında ele alınmıştır. Ulrich Beck, Anthony Giddesn...

28 May, 2020

George Floyd Olayı, Irkçılık Karşıtı Harekete Dönüşür Mü?

Toplumsal hareketler, özünde kolektif birlikteliğin ortak amaçlar üzerinde bir araya gelip, ortak hedefe yönelik mücadelesine...

17 May, 2020

Modern Bilginin Doğuşu Ve Yıkılışı

Modern bilgi yapılarının doğuşunda ve yıkılışında, etkili olan pek çok olay ve düşünce akımı söz...

16 May, 2020

Toplumsalın Zoomlanması

Zoom kavramının Türkçe karşılığı büyütmek, yakınlaştırmak, kadraja almak vb. gibi anlamlara gelir. Daha çok sinema...

29 Nis, 2020

İletişim nedir: Örnek olay

Bu çalışmada iletişim nedir, iletişim süreçlerinin özellikleri nelerdir, iletişim gereksinimleri nelerdir ve iletişim engelleri nelerdir,...

21 Nis, 2020

MEDYADA SUÇ KORKUSU VE KADIN

ÖZET     İnsanların birbirlerini etkilemeye başladığı ilk günden bu yana suç olgusu hep var oluştur....

14 Nis, 2020

Aile ve Çocuk Suçluluğu İlişkisi

ÖZET Çocuk, bir toplumun mirasını devralıp sürdürecek olan nesillerdir. Buna aracı olan kurum da ailedir....

9 Nis, 2020

Çankaya Kitabı Analizi

Bu yayında Çankaya kitabının özeti niteliğinde, Çankaya kitabının analizi yapılmıştır. Yazar, farklı dönemler (çocukluk, Kurtuluş...

2 Nis, 2020

Ahlak Üzerine Sosyolojik Tartışmalar

Tartışmanın seyri “Ahlak nedir?”, “Ahlak’ın kaynağı nedir?”, “Ahlak ve din ilişkisi”, “Sosyolojik olarak ahlak” ve...

16 Mar, 2020

Weber’in Toplumsal Eylem Tipleri Bağlamında Koronavirüs Analizi

Daha önceki yayınlarda da bahsedildiği gibi, Koronavirüs’ün, temelde, bireysel ve toplumsal pek çok boyutu vardır....

13 Mar, 2020

Koronavirüs Nedir? Sosyolojik Bağlamda Değerlendirme

Bu yayında Koronavirüs nedir? Sorusuna, sosyolojik bağlamda değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirmeler Sosyologer Whatsapp Grubu’ndan derlenmiştir....

8 Mar, 2020

Behice Boran Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Behice Boran kimdir? Behice Boran sosyolojisi nedir? gibi sorular sosyoloji öğrencileri tarafından sıkça aranmakta. Bizlerde...

5 Mar, 2020

TÜRKİYE’DE NAMUS SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME OLGUSUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ

GİRİŞ Çalışmanın Konusu, Önemi ve Amacı Çalışmamızın konusu Türkiye’de namus saikiyle adam öldürme suçlarının değerlendirilmesidir....

3 Mar, 2020

SUYU ARAYAN ADAM: Şevket Süreyya AYDEMİR

  Bir aydın olarak Şevket Süreyya Aydemir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Cumhuriyet Türkiye’sine geçişte yaşadığı...

2 Mar, 2020

Mitolojiden Toplumsal Gerçekliğe: Loki’nin Yükselişi

Aslında başlık “Balder’ın Düşüşü” de olabilirdi. Ancak düşüş kavramından ziyade yükseliş kavramı bu yazıyı daha...

29 Şub, 2020

Suriyeliler’in Göç Hareketine Gündem Paralelinde Bir Bakış

İki dere bir arada kaldık. Ne yardan geçiliyor ne de serden. Üzüntüyle izliyorum ana akım...

28 Şub, 2020

Zygmunt Bauman Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Zygmunt Bauman kimdir? Zygmunt Bauman sosyolojisi nedir? gibi sorular sosyoloji öğrencileri tarafından sıkça aranmakta. Bizlerde istekleriniz...

28 Şub, 2020

Kitsch, Kitschleşme ve Toplumsal Değerlerin Kitschleşmesi

Bu yazıda kitsch nedir ve kitschleşme nedir, gibi kavramlar açıklandıktan sonra toplumsal değerlerin ve ilişkilerin...

28 Şub, 2020

Martin Eden Önerisi

İlk kitabımız Amerikalı yazar Jack London’dan “Martin Eden”. Kısa bir süre önce tesadüfen aldığım ve...

10 Oca, 2020

Sosyolojik Bağlamda Reklam Analizi

Reklam analizine başlamadan önce reklamda gördüğüm göstergelere değinmek istiyorum. Reklamı bulduğumda benim ilk gözüme çarpan...

1 Eyl, 2021

Güvenilebilir Ücretsiz İntihal Programları | 7 Program

Ücretsiz intihal programları, belirli bir kelime sınırı çerçevesinde ücretsiz bir şekilde benzerlik kontrolü yapmanıza imkân...

8 Ağu, 2021

Mc Donaldlaşma: Günümüzde Etkilenen Alanlar

HUKUK : Davanın yürütülmesi Fordist üretim bandına benzer. Kişilerin ayrı görevleri vardır. Davacı, davalı merkezdedir....

30 Haz, 2021

Çin Tarihi Bağlamında Modernleşme, Milliyetçilik ve Sosyalizm Tartışmaları

GİRİŞ Çin’in toplumsal ve siyasal yapısını anlayabilmemiz için üç temel yapıyı bilmemiz gerekmektedir. Bunlar modernleşme,...

17 Haz, 2021

Meşruluk Probleminin İncelenmesi

Giriş Toplum içinde bireyleri birbirine bağlayan yaşamı mümkün kılan bazı ortak kurallar vardır. Toplumsal yaşam...

7 Haz, 2021

Sosyoloji Nedir? 23 Soru 23 Cevap İle Sosyoloji Bölüm Tanıtımı

Sosyoloji, toplumların davranışlarını, yaşam biçimlerini, kültürel yapılarını, kültürü oluşturan durumları inceleyen bilim dalıdır. Geniş bir...

14 May, 2021

Ötesini Söylemeyeceğim Şiirinin Postkolonyal Çerçevede Değerlendirilmesi

Ötesini Söyleyebilir Miyiz? Metinde Sezai Karakoç’un 10 yaşındaki bir Tunuslu kızın ağzından yazılmış gibi ele aldığı “Ötesini Söylemeyeceğim”...

6 May, 2021

Bourdieu’nun Sermaye Kavramlarıyla Covid-19 Salgınının Getirdiği Toplumsal Eşitsizliklerin İncelenmesi

Bourdieu, toplumsal çalışmalarında üç farklı çözümleme aracı kullanmıştır. Bunlar alan, habitus ve sermaye olarak karşımıza...

28 Nis, 2021

Feminizm ve Eşcinselliğin Ortaya Çıkışı, Geçirdiği Evreler ve Günümüzdeki Feminizm ve Eşcinsellik Akımlarının Karşılaştırılması

ÖZET Kadınların avcı-toplayıcı toplumdan günümüz toplumlarına kadar geçirdiği süreç de hep ezilen ve hor görülen...

13 Nis, 2021

Sosyal Medya Bağımlılığının Farklı Kuşaklar Üzerindeki Etkisi

ÖZ Tarih boyunca her kuşak mensubu, kendisinden sonra gelen kuşağa karşı eleştirel yaklaşımda bulunarak kuşaklar...

8 Nis, 2021

Sanat Sosyolojisi Nedir? Çalışma Yapan Sosyologlar ve İşlenen Konular

Sanat sosyolojisi, sosyolojinin, sanat ve toplum ilişkisini inceleyen bir alt dalıdır. Sanat, üretimi salt eser...