Mustafa Dönmez

Merhaba ben Mustafa, Mersin Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans öğrencisiyim. Dolayısıyla bu süreçte yazdığım yazıları sizinle de paylaşmak için buradayım.
Mail Adresi: mstfdnmzz5@gmail.com

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
29 Nis, 2020

İletişim nedir: Örnek olay

Bu çalışmada iletişim nedir, iletişim süreçlerinin özellikleri nelerdir, iletişim gereksinimleri nelerdir ve iletişim engelleri nelerdir,…

21 Nis, 2020

MEDYADA SUÇ KORKUSU VE KADIN

ÖZET     İnsanların birbirlerini etkilemeye başladığı ilk günden bu yana suç olgusu hep var oluştur.…

14 Nis, 2020

Aile ve Çocuk Suçluluğu İlişkisi

ÖZET Çocuk, bir toplumun mirasını devralıp sürdürecek olan nesillerdir. Buna aracı olan kurum da ailedir.…

9 Nis, 2020

Çankaya Kitabı Analizi

Bu yayında Çankaya kitabının özeti niteliğinde, Çankaya kitabının analizi yapılmıştır. Yazar, farklı dönemler (çocukluk, Kurtuluş…

2 Nis, 2020

Ahlak Üzerine Sosyolojik Tartışmalar

Tartışmanın seyri “Ahlak nedir?”, “Ahlak’ın kaynağı nedir?”, “Ahlak ve din ilişkisi”, “Sosyolojik olarak ahlak” ve…

16 Mar, 2020

Weber’in Toplumsal Eylem Tipleri Bağlamında Koronavirüs Analizi

Daha önceki yayınlarda da bahsedildiği gibi, Koronavirüs’ün, temelde, bireysel ve toplumsal pek çok boyutu vardır.…

13 Mar, 2020

Koronavirüs Nedir? Sosyolojik Bağlamda Değerlendirme

Bu yayında Koronavirüs nedir? Sorusuna, sosyolojik bağlamda değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirmeler Sosyologer Whatsapp Grubu'ndan derlenmiştir.…

8 Mar, 2020

Behice Boran Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Behice Boran kimdir? Behice Boran sosyolojisi nedir? gibi sorular sosyoloji öğrencileri tarafından sıkça aranmakta. Bizlerde…

5 Mar, 2020

TÜRKİYE’DE NAMUS SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME OLGUSUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ

GİRİŞ Çalışmanın Konusu, Önemi ve Amacı Çalışmamızın konusu Türkiye’de namus saikiyle adam öldürme suçlarının değerlendirilmesidir.…

3 Mar, 2020

SUYU ARAYAN ADAM: Şevket Süreyya AYDEMİR

Bir aydın olarak Şevket Süreyya Aydemir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Cumhuriyet Türkiye’sine geçişte yaşadığı…

2 Mar, 2020

Mitolojiden Toplumsal Gerçekliğe: Loki’nin Yükselişi

Aslında başlık "Balder'ın Düşüşü" de olabilirdi. Ancak düşüş kavramından ziyade yükseliş kavramı bu yazıyı daha…

29 Şub, 2020

Suriyeliler’in Göç Hareketine Gündem Paralelinde Bir Bakış

İki dere bir arada kaldık. Ne yardan geçiliyor ne de serden. Üzüntüyle izliyorum ana akım…

28 Şub, 2020

Zygmunt Bauman Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Zygmunt Bauman kimdir? Zygmunt Bauman sosyolojisi nedir? gibi sorular sosyoloji öğrencileri tarafından sıkça aranmakta. Bizlerde istekleriniz…

28 Şub, 2020

Kitsch, Kitschleşme ve Toplumsal Değerlerin Kitschleşmesi

Bu yazıda kitsch nedir ve kitschleşme nedir, gibi kavramlar açıklandıktan sonra toplumsal değerlerin ve ilişkilerin…

28 Şub, 2020

Martin Eden Önerisi

İlk kitabımız Amerikalı yazar Jack London’dan “Martin Eden”. Kısa bir süre önce tesadüfen aldığım ve…

30 Haz, 2021

Çin Tarihi Bağlamında Modernleşme, Milliyetçilik ve Sosyalizm Tartışmaları

GİRİŞ Çin’in toplumsal ve siyasal yapısını anlayabilmemiz için üç temel yapıyı bilmemiz gerekmektedir. Bunlar modernleşme,…

28 Oca, 2021

Pilli Bebeklerin Aktör İlişkilerağı Kuramı Üzerinden Betimlenmesi

1.GİRİŞ Sağlık olgusu, toplumun devamlılığını (Bingöl ve Cirhinlioğlu, 2018: 386) ve toplumsal ilişkilerin sürecini etkileyen…

20 Ara, 2020

Gezi Hareketi’nde Popüler Olan Müziklerin İncelenmesi

1KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Toplumsal Hareketler “Literatürde kabul gören ortak tanıma göre toplumsal hareketler; birbirleriyle dayanışan,…

26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid…

6 Kas, 2020

Beyaz Show’un Popüler Kültür Olarak İncelenmesi

Öz Bu çalışma yazınında bir popüler kültür nesnesi olan “Beyaz Show” incelenmiştir. Reality-Talk Show programlarından…