cover

Rabia Kıvrak

Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı. Bilgi ve İletişim: rabia.kivrak@sosyologer.com

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
5 Şub, 2023

Materyalizm Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri

Materyalizm, her şeyin maddeden var olduğunu ve bilinen bütün görüngülerin maddi etkileşim sonucunda oluştuğunu ileri…

5 Şub, 2023

Yabancılaşma Nedir? Yabancılaşmanın Aşamaları Nelerdir?

Yabancılaşma kavramı etimolojik kökeni açısından Latince’de ‘yabancılaşmak, uzaklaştırmak, yabancılaştırmak, başkalaştırmak’ anlamına gelen ‘alieno’ fiilinden türeyen…

21 Ara, 2022

Örneklem Nedir? Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda verilerin toplanması ve analizinde nicel ve nitel olmak üzere iki farklı…

12 Ara, 2022

Sosyal Bilimlerde Veri Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Bir araştırmaya başlamanın öncelikli adımı elbette ki ana problemin belirlenmesidir. Araştırmacının ilgisi, fikri ve belirlenen…

22 Kas, 2022

Psikolojinin Amaçları Nelerdir? | Psikolojinin 4 Temel Amacı

Biyolojik ve soysal bir varlık olan insan çevresi ile olan uyumu ölçüsünde dengeli bir gelişim…

7 Kas, 2022

Solipsizm Nedir? Solipsizmin Temsilcileri ve Eleştirenleri

Solipsizm, köken olarak latince ‘solus’ ve ‘ipse’ kelimelerinin birleşiminden türemekle, ‘solus’ tek, ‘ipse’ ise ben…

23 Eki, 2022

Uzman Sosyolog Nedir? Nasıl Olunur? Rabia Kıvrak

Uzman sosyolog, bir sosyoloğun lisansüstü eğitimi sonunda sosyolojik araştırma/çalışma konusu başta olmak üzere sosyoloji ana…

7 Eki, 2022

Kritisizm (Eleştiricilik) Ne Demek? Kant ve Kritisizm

Kritisizm, doğru bilgiye ulaşabilmemiz için deney, gözlem ve aklın bir arada bulunması gerektiğini savunan bir…

27 Eyl, 2022

Septisizm Nedir? Bilgi Anlayışı, Temsilcileri ve Özellikleri

Septisizm, felsefe tarihi boyunca hiçbir şeyin kesin olarak bilinemeyeceğini, bu anlamda her alandaki bilgi ve…

14 Eyl, 2022

Güdü Ne Demek? Güdünün Özellikleri, Türleri ve Kuramları

Güdü (motiv), içsel bir uyarılma durumudur. Bireye, hedeflediği amaca ulaşmak ve o amacı gerçekleştirmek için…

5 Eyl, 2022

Fatalizm (Kadercilik) Nedir? Felsefede Fatalizmin Temsilcileri ve Özellikleri

Fatalizm, değişmez ve ezeli olan anlamına gelen ‘Fatum’ kelimesinden türemiş ve dilimize Latinceden (Fatalisme) geçmiş…

31 Ağu, 2022

İdeal Tip Nedir? İdeal Tipler Nelerdir?

İdeal tip, Weber’in çağdaş sosyolojiye kazandırdığı önemli kavramsal araçlardan biridir. Bir karşılaştırma standarttı olarak ideal…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.